Emakume izatea Gaur egungo gizartean

EMAKUME IZATEA GAUR EGUNGO GIZARTEAN

Azken urtetan «Mujeres que corren con los lobos» liburua ezaguna egin da, emakume askok nabaritzen bait dugu gure papera gizartean ez dala erraza. Zer da emakume izatea? Eta nola izan naiteke emakume gaur egungo gizartean? Galdera hauei erantzun bat ematen saiatzen dira liburu honetan eta besteetan
ere.

Baina talde honetan galdera aldatu nahiko nuke:

Zer da emakume izatea niretzako? Nola izan naiteke ni gaur egungo gizartean?

Honetarako ipuin, kondaira eta mitologiak eskaintzen dizkiguten sinbolo, metafora eta zikloak esploratuko ditugu, gorputzetik eta bihotzetik. Emakumeak kultura eta garai ezberdinetan izan dituen hainbat fazeta ezagutuko ditugu, bakoitzak gure fazeta ezberdinak aurkitzen joateko.

En los últimos años el libro «Mujeres que corren con los lobos» se ha hecho conocido, porque muchas mujeres sentimos que nuestro papel en la sociedad no es fácil. ¿Qué es ser mujer? Y, ¿Cómo puedo ser mujer en nuestra sociedad actual? En este libro, como en otros, se busca responder estas preguntas. Pero en este grupo me gustaría cambiar las preguntas:


¿Qué es ser mujer para mi? ¿Cómo puedo ser yo en nuestra sociedad actual?


Para esto, vamos a explorar los símbolos, metáforas y ciclos presentes en los cuentos, leyendas y mitología desde el cuerpo y el corazón. Vamos a conocer las muchas facetas que ha tenido la mujer en diferentes culturas y épocas, para ir encontrando las varias facetas de cada una de nosotras.

“Irakaslearen gomendioa”

Irakaslearen aurkezpena eta informazioa:
Laura Leoz

ARGAZKI GALERIA